https://vimeo.com/671657263

תקנון קאנטרי גבעתיים

מנויי קאנטרי גבעתיים וילדיהם,
לנוחיותכם חוברת חוגים לשנת 2021-2022 תשפ״א - תשפ״ב. הנכם מוזמנים לעיין ולבחור חוגים לקראת ההרשמה לשנה זו.
מספר המקומות בכל חוג מוגבל בכדי לאפשר למידה והנאה מקסימאלית לילדיכם.
להלן מדיניות החוגים –
•ההרשמה לחוגי הילדים הינה למנויים שנתיים בקאנטרי בלבד!
•פתיחת הרשמה: 22/9/21 יום ד' בשעה 08:00 . ההרשמה והתשלום יתבצעו עצמאית באתר האינטרנט של "קאנטרי גבעתיים".
•אין צורך בהגעה פיזית לקאנטרי לביצוע הרישום, אנא חסכו לעצמכם עיכובים ושהייה מיותרת בקאנטרי.
•חוגי הילדים מועברים ע"י מדריכים ובתי ספר מקצועיים בעלי הכשרות וניסיון רב. החוגים ומערכי השיעור הינם תחת פיקוח מנהלת
החוגים.
•ישנם חוגי ליבה והעשרה. חוגי הליבה הינם חוגים ללא עלות שנתית. חוגי העשרה הינם חוגים בעלות שנתית קבועה לכל השנה.
•שימו לב כי מספר המקומות מוגבל בכל כיתה. ניתן להירשם לרשימת המתנה, כאשר הרישום לחוג יתבצע בהתאם למיקום בתור
ובתנאי שיתפנה מקום.
•כמות החוגים המותרת לכל ילד היא עד 2 חוגים בלבד! ישנם חוגים שמתקיימים פעמיים בשבוע ובכל זאת יחשבו כחוג אחד )אין
אפשרות להירשם ליותר מכך(.
•במידה ויתבצע רישום שלא על פי הנהלים וליותר מ 2 חוגים לילד – יגרעו חוגים לפי שיקול דעת הקאנטרי בלבד!
•ילד אשר יחסיר שלוש פעמים ברציפות לשיעור - יגרע מהרשימות באופן אוטומטי וללא הודעה מוקדמת. לכן, יש להודיע על כל
חיסור של התלמיד בחוג.
•האפשרות לחזור לאותו החוג תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
•במקרה של ביטול השתתפות בחוג הערכה )או הציוד( תישאר בידי המשתתף ולא יהיה זיכוי בגינה/ו.
•יש להגיע לכל השיעורים בשעה המדויקת וללא איחורים. לא תינתן כניסה למאחרים. כמו כן, ישנם חוגים אשר תלבושת/ציוד הינם
חובה ותנאי להמשך הפעילות בחוג.
•אין כניסת הורים לחוגי הילדים - נוכחות הורים מפריעה למהלך השיעור.
•לא ינתן החזר כספי/החזרי שיעורים בגין היעדרויות המשתתף.
•אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
•התנסות בחוג חדש עבור הילד תתאפשר פעם אחת בלבד לאותו החוג ומוגבלת ל 2- חוגים במהלך כל השנה, בתיאום מראש מול
מנהלת החוגים.
•הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוג ילד המפריע למהלכו התקין של החוג.
•הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לשנות את לוח הזמנים של החוגים בהודעה מראש.
•הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות להחליף מדריך אם הנסיבות מחייבות לעשות כך.
•לא תתאפשר כניסה שנייה לאותו החוג ללא רישום ותשלום בהתאם.
•הנהלים והתקנות חלים על כל השיעורים ללא יוצא מן הכלל.
•למנויי בנק הפועלים חוג העשרה ראשון בעלות של 1126 ₪. כל חוג נוסף בעלות הכפופה למחירון חוגים.
•מלווה לכל חוגי הילדים שאינו מנוי חייב בהשארת תעודה מזהה בכניסה לקאנטרי. חל איסור מוחלט על שימוש בכלל מתקני
הקאנטרי והשהייה תהיה במתחם הקפיטריה ו/או מחוץ לכיתת החוג. זמן השהייה מוגבל וחופף לשעת החוג בלבד. מלווה שלא
יעמוד בנהלים אלה יחויב בסך של 90 ש״ח.
קורונה
•הקאנטרי אינו אחראי על החזרי שיעורים / תשלומים וכיוצ״ב על תקופות ימי בידוד אם וכאשר ילד מחסיר שיעורים. )אך יש להודיע
על כך טלפונית כדי שלא יגרע מחוג עקב חיסורים(.
•במקרה של סגר רצוף העולה על 3 חודשים בו לא ניתן יהיה לקיים המשך פעילות של חוגי ילדים - יינתן החזר יחסי עבור חוגי
ההעשרה )שבתשלום(.
שיעורי מחול קרן רייס - תנאי הרשמה
בחוגי המחול של קרן רייס כל השתתפות בחוג אחד תחשב כחוג אחד.
אין אפשרות הרשמה ליותר משני חוגים סך הכל בבי"ס למחול. לדוגמא- בחירת החוג בלט כיתה א' ייחשב כחוג אחד עבור הילד/ה.
בחירת חוג נוסף כמו ג'אז כיתה א' ייחשב כחוג שני והוא המקסימום שניתן להירשם אצל קרן רייס.
שיעורי בית ספר לשחייה אסף טימר - תנאי הרשמה
ההרשמה לחוגי השחייה דרך בי"ס של אסף טימר בכפוף לאישור הקאנטרי בלבד.
ההשתתפות בחוג השחייה ייחשב כחוג )מכמות החוגים המותרת לכל ילד(.
חוג חד שבועי - ניתן לבטל עד סוף אוקטובר - יינתן החזר של 50% מסכום החוג. לאחר מכן לא יינתנו החזרים כספיים.
חוג דו שבועי ומעלה - ניתן לבטל
דרכי הרשמה לכל החוגים באתר
על מנת להבטיח את מקומכם בחוג הרצוי, עליכם להיכנס לאתר של "קאנטרי גבעתיים"-< "חוגים ופעילויות ילדים"-< יש להקליק על
החוג הרצוי, שם תוכלו להתרשם מתכני החוג, שם מדריך החוג, לאיזה כיתה ימים ושעות -< יש לבחור את הכיתה והיום הרצוי ולהתחיל
הרשמה -< להכניס את פרטי הילד, פרטי אשראי וכו'. במידה ולא יהיה עוד מקום בחוג, המערכת תתריע על כך.
במידה ואין מקום בחוג הרצוי, ניתן להירשם לרשימת המתנה בקאנטרי.
תנאי ביטול, הצטרפות, החזרים כספיים והעברות מחוג לחוג –
•יש להגיש "טופס ביטול חוג" בקבלה על מנת לקבל החזר. לא יינתנו החזרים במידה ופניית המנוי לא תהיה בכתב.
•במידה של ביטול חוד עד ל 14/10 יום ה' יינתן החזר כספי מלא, אלא אם כן יצויין אחרת.
•במידה של ביטול חוג לאחר חודש ספטמבר ועד סוף חודש דצמבר- יינתן החזר של 50% מסכום החוג.
•החל מחודש ינואר - לא יינתנו החזרים כספיים כלל עבור החוגים. נהלי הביטול וההחזרים חלים גם על מצטרפים החל מחודש
דצמבר. כלומר, ילד שהצטרף לחוג לאחר חודש דצמבר לא יהיה זכאי להחזר כספי כלל וכלל.
•החל מחודש אפריל - אין אפשרות להצטרף לחוג ו/או לעבור לחוג אחר.
•מעבר מחוג לחוג במהלך השנה יתבצע באמצעות "טופס העברה" אשר נמצא בקבלה. העברה תתבצע על בסיס מקום פנוי באותו החוג.
•העברה מחוג לחוג תתאפשר לאחר אישור הקאנטרי.
•הקאנטרי שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערכת במהלך השנה בכל שלב בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
•כל שינוי / עדכון במהלך השנה )לרבות שעות הפעילות, ביטולים, החלפות וכו'( יעודכנו באתר האינטרנט ו/או דרך קבוצות ווטצאפ
כיתתיות ו/או לוחות מודעות ברחבי הקאנטרי. יש לשים לב לכל ערוצים אלו על מנת להתעדכן בשינויים.